Pozycje na fakturze – poprawne sortowanie

Jeśli pozycje na fakturze są ustawione inaczej niż wg kolejności ich dodawania to oznacza, że w jednej z kolumn zostało ustawione sortowanie. Należy je wyłączyć, wówczas pozycje ułożą się wg chronologii dodania.

Aby wyłączyć sortowanie, klikamy na nagłówku tabeli prawym klawiszem myszy.
Rozwinie się menu kontekstowe, na którym wybieramy Brak sortowania.
Następnie kontynuujemy wystawianie faktury.