Brak kodu dokumentu dla wyciągu bankowego WB

Wyciąg bankowy można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie lub poprzez import pliku z banku.
W przypadku importu mogą pojawić się błędy związane z błędną parametryzacją. Jednym z nich może być brak kodu dokumentu dla wyciągów bankowych. Aby przypisać kod dokumentu przechodzimy do zakładki Słowniki -> Kody dokumentu.
Należy w lewej sekcji ekranu zmienić w kategorii dokumentu moduł na Finanse:

Po wybraniu poniżej pozycji Wyciąg bankowy możemy następnie przejść do dodawania odpowiedniego kodu dokumentu, który będzie można przypisać do importowanego wyciągu bankowego w zakładce Finanse -> Wyciągi bankowe.