Nie można wystawić dokumentu – komunikat o braku zdefiniowanego kodu.

Jeżeli podczas wystawiania dowolnego dokumentu, pojawi się informacja o braku zdefiniowanego kodu, należy przejść do zakładki Słowniki > Kody dokumentów.

Po lewej stronie należy odszukać dany rodzaj dokumentu z listy i wybrać ten, który nas interesuje, w celu sprawdzenia czy mamy utworzony dla niego kod dokumentu.

Jeżeli takiego kodu nie ma, wybieramy go.
Jeżeli komunikat o braku kodu pojawi się w module, w którym korzystamy z magazynu, należy sprawdzić czy taki kod jest wskazany w domyślnych kodach dokumentów dla magazynu.

Można to sprawdzić edytując magazyn w zakładce Kartoteki – Magazyny: