Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu programu po raz pierwszy (niezależnie od tego, czy uruchomienie nastąpi od razu po instalacji, czy później) program przeprowadza użytkownika przez proces konfiguracyjny, składający się z następujących etapów:

 • zakładanie globalnej bazy danych,
 • nadanie licencji,
 • zakładanie firmy,
 • zakładanie firmowej bazy danych.

Globalna baza danych

Jako pierwsze pojawia się okno Tworzenie bazy globalnej systemu RAKS SQL.

Wybierz opcję założenia nowej, czystej bazy danych i kliknij .

Pojawia się komunikat informujący o zakładaniu globalnej bazy danych, co może potrwać kilka minut.

Nadanie licencji

Po zakończeniu procesu zakładania bazy globalnej pojawi się okno Nadanie licencji.

 1. Jeżeli posiadasz plik licencji, wybierz opcję Nadaj licencję (wczytaj z pliku), kliknij i wskaż położenie pliku na dysku. Następnie kliknij .
 2. Jeżeli nie posiadasz pliku licencji, a chcesz korzystać z programu w celach testowych, wybierz opcję Zamów licencjęDział Obsługi Klienta RAKS odeśle plik licencji ewaluacyjnej, ważnej przez 30 dni, który należy wczytać w sposób opisany w punkcie 1. 

Zakładanie firmy

Po wczytaniu pliku licencji pojawi się okno Firma. Założenie firmy w programie powoduje powstanie wirtualnego podmiotu gospodarczego, który będzie obiektem wszystkich działań w programie.

Aby założyć firmę:

 1. Wprowadź dane firmy w zakładce Dane podstawowe.
 1. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe. Informacje podane w tej zakładce są wykorzystywane m.in. przy wysyłaniu e-Deklaracji. W panelu Urząd skarbowy kliknij w przycisk  w polu Urząd skarbowy dla CIT/PIT.
 2. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi w programie Urzędami skarbowymi. Po prawej stronie okna znajdź urząd w Mińsku Mazowieckim, zaznacz i kliknij .
 1. Pojawi się okno z pytaniem, czy ustawić ten sam urząd skarbowy do rozliczania VAT. Wybierz .
 2. Wypełnij pola w panelu Rejestracja sądowa.
 1. Przejdź do zakładki Logo. Jeżeli posiadasz plik graficzny z logo swojej firmy, wybierając Załaduj logo z pliku, możesz dodać swoje logo. Będzie ono widoczne na dokumentach.
 1. Po uzupełnieniu danych, zamknij okno dodawania firmy, klikając w przycisk .

Firmowa baza danych

Po założeniu firmy pojawi się okno Tworzenie bazy firmowej systemu Raks SQL.

Na potrzeby samouczka wybierz założenie pustej bazy danych, a następnie kliknij . Program rozpocznie zakładanie bazy danych firmy, co może chwilę potrwać.

Zostanie uruchomione okno główne modułu Administrator, w którym na liście Firmy została dodana właśnie stworzona firma.