E-sprawozdania – najczęstsze problemy techniczne

Podczas tworzenia i weryfikacji sprawozdania wywołanej w aplikacji E-sprawozdania mogą pojawić się komunikaty o błędach. Na tym etapie komunikaty wynikają głównie z technicznych usterek wywołanych błędnym uzupełnieniem danego pola, lub brakiem jego uzupełnienia. Przy komunikatach znajdują się dwa przyciski: „Przejdź” oraz „Więcej”. Dzięki opcji “Więcej”, można uzyskać szczegółowe informacje dot. komunikatu. Opcja “Przejdź” prowadzi bezpośrednio do zakładki z błędem.

Poniżej przekazujemy najczęstsze z nich wraz z informacją jak je zniwelować:

– „nazwa pliku: bez spacji i polskich znaków, 5-55 znaków” – Powodem jest błędna nazwa załącznika w zakładce Dodatkowe Informacje -> Informacja dodatkowa i załączniki. Zgodnie z wymogami nazwa takiego załącznika ma zawierać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 55 znaków, z czego nie można w niej użyć spacji i polskich znaków. Rozwiązaniem jest usunięcie załącznika, zmiana jego nazwy poza aplikacją i ponowne dodanie.

Sam komunikat pojawia się już przy zapisaniu załącznika, zatem jest możliwość korekty jeszcze przed weryfikacją całego sprawozdania.

– „[Nazwa pola]: niewypełnione pole” – przyczyną jest nieuzupełnione pole obligatoryjne. Należy przejść do odpowiedniej zakładki i uzupełnić pozycję.

– „[Nazwa pola]: niezweryfikowane dane sekcji obowiązkowej – sprawdź/uzupełnij dane „ – przyczyną najczęściej jest nieuzupełniona sekcja bądź pole w sekcji gdzie dane są obowiązkowe. W tym przypadku warto kliknąć opcję WIĘCEJ aby zapoznać się ze szczegółami.

– „[Nazwa pola]: niepoprawna wartość pola” – przyczyna to niepoprawna wartość wpisana w polu, którego wymóg wskazuje na inne wypełnienie. Może występować np. przy błędnej nazwie załącznika w sekcji Dodatkowe informacje.

Mogą pojawić się również komunikaty dotyczące niezachowanej minimalnej długości wartości lub przekroczeniu maksymalnej. Te komunikaty z reguły dotyczą wartości tekstowych, jednak wystąpią również w sytuacji gdy w tabeli sprawozdania pozycję, w której nie ma kwot wyczyścimy zamiast pozostawić zero.

W przypadku komunikatów, których przyczyny i rozwiązania nie uda się znaleźć, zapraszamy do sporządzenia zgłoszeń do Działu Wsparcia Użytkownika z poziomu programu poprzez zakładkę
Pomoc –> Wyślij zgłoszenie, opisując problem i załączając zapisany plik z e-sprawozdaniem oraz print screeny z komunikatami błędów.