Wydruk księgi i deklaracje

Program RAKSSQL umożliwia wykonanie wielu rodzajów zestawień i raportów. W tym rozdziale skupimy się na wydrukowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz na deklaracjach.

Cele:

 • przygotowanie do drukowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • wykonanie deklaracji i wysłanie e-deklaracji.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • wykonanie ćwiczenia Ustawienia FK,

Krok 1: Wydruk księgi

Aby wydrukować Księgę przychodów i rozchodów:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł Finanse i Księgowość, a następnie Zatwierdź.
 3. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Zestawienia – Księgowość, a następnie Księga Przychodów i Rozchodów, Księga Podatkowa i Podgląd wydruku.

  Zestawienia → Zestawienia – Księgowość  → Księga Przychodów i Rozchodów  → Księga Podatkowa (od 2007 r.)  → Podgląd wydruku
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji. W panelu Przedział czasowy kliknij na przycisk  w polu Rok obrachunkowy. Pojawi się okno z listą lat obrotowych. Wybierz rok i kliknij .
 2. W polu Miesiąc zostaw ustawione domyślnie <<cały rok obrotowy>>, aby wyświetlić wpisy z całego roku. W panelu Kontrahent, kolumna księgi w polu Kolumna księgi zostaw ustawione <<wszystkie kolumny księgi>>, aby wyświetlić wpisy ze wszystkich kolumn.
 3. Kliknij . Program wyświetli podgląd Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, z wpisami dotyczącymi wprowadzonych w poprzednich ćwiczeniach dokumentami. Aby wydrukować dokument, kliknij w ikonę , aby zapisać kliknij w .
 4. Zamknij okno.

Krok 2: Deklaracje

Aby wystawić deklarację:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Deklaracje.
 2. Pojawia się okno Deklaracje. Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych w programie deklaracji pogrupowanych w kategorie. Po prawej stronie dostępna jest lista wystawionych deklaracji. W tej chwili powinna być pusta.
 3. Zaznacz deklarację, którą chcesz wystawić (np. VAT-7) i kliknij  w dolnym menu.
 4. Pojawi się okno Deklaracja, w którym możesz wybrać wersję wystawianej deklaracji. W panelu Dane podstawowe wypełnij niezbędne dla danej deklaracji pola. Na koniec kliknij .
 5. Program wyświetli okno z uzupełnioną deklaracją. U góry okna znajdują się zakładki umożliwiające zmianę strony. Kliknij . Program doda deklarację do listy deklaracji. Zwróć uwagę na kolumnę Stan e-Deklaracji – nie wysłana.

Krok 3: E-Deklaracje

Wysłanie deklaracji można podzielić na następujące etapy:

 • sprawdzenie poprawności deklaracji,
 • podpisanie deklaracji,
 • wysyłka deklaracji,
 • sprawdzenie statusu przetwarzania przez US.

Sprawdzenie poprawności deklaracji

Aby sprawdzić poprawność deklaracji:

 1. Zaznacz wybraną deklarację, kliknij w przycisk  i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji.
 2. Program wyświetli raport, w którym zamieszczona będzie informacja na temat znalezionych błędów. Jeśli poprzednie ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, raport powinien informować o braku błędów.

Podpisanie deklaracji

Aby podpisać e-deklarację:

 1. Znajdź i zaznacz na liście deklaracji deklarację do wysłania.
 2. Kliknij w przycisk 
 1. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji. Zaznacz deklarację do podpisania (zwróć uwagę na kolumnę Podpisana – wartość ta nie jest zaznaczona) i na samym dole okna potwierdź oświadczenie o znajomości podpisywanych dokumentów. Dopiero po zaznaczeniu tej opcji, program umożliwi podpisanie e-deklaracji.
 1. Kliknij w przycisk  i z rozwijanego menu wybierz Podpisz zaznaczone.
 2. Pojawi się okno Lista dostępnych certyfikatów. Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij .
 3. Po chwili pojawi się okno Logowanie do profilu bezpiecznego. Wpisz swój kod PIN potrzebny do podpisu elektronicznego i kliknij Ok.
 4. W oknie E-Deklaracje Etap 1. – podpisywanie deklaracji pojawił się podpisany plik XML i deklaracja zmieniła status na Podpisana. Kliknij w przycisk Przejdź do etapu wysyłki >>.

Wysyłka deklaracji

 1. Nazwa okna zmieniła się na E-Deklaracje Etap 2. – wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego. Zaznacz deklarację i kliknij Wyślij → Wyślij zaznaczone. Program rozpoczyna wysyłanie deklaracji, co może chwilę potrwać.
 2. Po wysłaniu deklaracji wyświetla się Raport z przebiegu operacji informujący o prawidłowym przebiegu wysyłki. Kliknij .
 3. W oknie E-Deklaracji Etap 2. w panelu Aktualny status przetwarzania e-Deklaracji przez system widzimy status dokumentu, informujący o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Kliknij .
 4. Na liście deklaracji możemy podejrzeć aktualny status wysyłki (w trakcie przetwarzania).
 5. Dokument dotarł do US i jest przez niego weryfikowany.

Sprawdzenie statusu przetwarzania

Aby sprawdzić zmianę statusu wysłanej deklaracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w deklaracje i wybierz Operacje → Sprawdź status przetwarzania e-Deklaracji. Pojawia się okno E-Deklaracje Etap 3. – sprawdzenie statusu przetwarzania deklaracji przez system.
 2. Zaznacz deklarację i kliknij w przycisk Sprawdź status. Program wyświetli Raport z przebiegu operacji z informacją o aktualnym statusie deklaracji. Oczekujemy komunikatu: “Odebrano status: 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie“, czyli dokument poprawnie przeszedł do US.
 3. Po zatwierdzeniu deklaracji przez US staje się aktywny przycisk Pokaż dokument UPO. Kliknij w niego, aby wygenerować dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten jest potwierdzeniem dostarczenia deklaracji do US.
 4. Kliknij Drukuj, aby wydrukować dokument, który następnie możesz podłączyć do kopii deklaracji.