Dodanie paramentów do wzorców dla List płatniczych.

Program RAKSSQL umożliwia eksport wybranych dokumentów do księgowości oraz rozksięgowanie ich na podstawie wskazanego wzorca.

We wzorcu księgowania oprócz dekretów, dla wybranych typów dokumentów, można wskazać typ księgowanej kwoty np. kwota wynagrodzenia brutto, suma składek ZUS ubezpieczonego, kwota zasiłku opiekuńczego itp.

Użytkownik może również stworzyć kwotę wg własnej definicji.
Definiowanie takiej kwoty odbywa się w module RAKSSQL Kadry Płace.

W tym celu należy przejść do sekcji:
Administracja -> Księgowość -> Definicje kwot dla eksportu do księgowości, i w otwartym oknie skorzystać z przycisku „Dodaj”.

Szczegółowe informacje na temat definiowania kwot, dostępne są pod przyciskiem [?].