Składka zdrowotna niższa niż 9%

Przy sprawdzaniu poprawności naliczeń składki zdrowotnej ważna jest kolejność naliczania listy podstawowej oraz dodatkowej.

Poprawna kolejność to:

  1. Lista Podstawowa
  2. Lista Dodatkowa.

Składka zdrowotna obliczana jest ze wszystkich realizacji w miesiącu.

Jeśli na jednej realizacji składka jest ograniczona do wysokości podatku, to na innej realizacji następuje próba “wyrównania” tej składki, żeby w skali miesiąca składka wynosiła 9%. Zostanie ona wyrównana o tę wartość, o którą na innej realizacji została pomniejszona o ile z tym wyrównaniem składka nie przekroczy zaliczki na podatek.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż składka na NFZ nie powinna przekraczać zaliczki na podatek.