Korekty faktury zakupu niezarejestrowanej w systemie

W programie istnieje możliwość wystawienia korekty do faktury zakupu, która nie jest zarejestrowana w systemie. Możemy korzystać z tej opcji w sytuacji, gdy mamy np. faktura zakupu była wystawiona w innym programie lub sam dokument magazynowy PZ bez wystawionej do niego faktury.

Korektę możemy dodać w zakładce Zakupy -> Korekty zakupu, klikając Dodaj -> Dodaj KZ do FZ niezarejestrowanej w systemie.

Podczas uzupełniania takiej korekty i dopisywania pozycji możemy wskazać konkretną dostawę, podczas której ten towar trafił na magazyn. Wskazanie konkretnej dostawy oraz wpisanie mniejszej ilość towaru po korekcie spowoduje zmniejszenie stanu magazynu o różnicę między ilością przed i po korekcie.