Format daty w programie

Jeśli podczas pracy w programie pojawi się problem z poprawnym wyświetlaniem dat lub nie będzie można wpisać poprawnej daty, problemem może być format daty krótkiej ustawiony w systemie Windows. Do poprawnego działania programu należy ustawić format: rrrr-mm-dd

Po wprowadzeniu zmiany zalecane jest  ponowne uruchomienie komputera.