Korekta WNT – uwzględniona w magazynie

Jeżeli będziemy zmuszeni wystawić korektę do dokumentu WNT i chcemy żeby ta korekta, wprowadziła zmiany na magazynie, musimy wykonać następujące operacje.

Na wystawionej korekcie, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy

Operacje àWprowadź/Anuluj zmiany na magazynie:

Dopiero po wykonaniu tego polecenia zmiany będą widoczne, jeżeli chcemy je cofnąć wykonujemy  operację raz jeszcze.