Brak zgodności VAT/rozrachunków i księgowań

Podczas zapisywania dokumentu księgowego może pojawić się komunikat o braku zgodności VAT/rozrachunków i księgowań.
Komunikat pojawia się w kilku sytuacjach:

– brak oznaczenia konta VAT,

– kwoty wpisów do rejestrów VAT przewyższają kwoty widoczne w dekretach.

W celu rozwiązania problemu należy doprowadzić do zgodności wartości dekretów, z kwotami widniejącymi w zakładce Wpis do rejestrów VAT w dokumencie.

Może zdarzyć się sytuacja, że brak zgodności VAT z dekretami jest zabiegiem celowym – w tej sytuacji na czas zapisu takiego dokumentu można wyłączyć parametr o nazwie „Wymagana zgodność rozrachunków i księgowań”, który dostępny jest w sekcji: Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego (sekcja Rozrachunki).

Wyłączenie parametru nie powoduje, że komunikat znika, jednak pozwala mimo tego zapisać dokument.

Analogicznie można postąpić przy podobnym komunikacie, dotyczącym niezgodności między VAT a księgowaniami. Również w parametrach roku obrotowego, tym razem w części VAT, wyłączamy dwa parametry:
Wymagana zgodność kwot netto, oraz Wymagana zgodność kwot VAT.

Aby taki komunikat w ogóle się nie pojawiał podczas zapisywania dokumentów, warto dany kod dokumentu na którym jest utworzony dokument księgowy dodać do wyjątków który dostępny jest w sekcji: Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego (sekcja Dokument księgowy).