Brak zgodności VAT/rozrachunków i księgowań

Podczas zapisywania dokumentu księgowego może pojawić się komunikat o braku zgodności rozrachunków i księgowań.
Komunikat pojawia się w kilku sytuacjach:

  • brak rozrachunku dla dekretu na koncie rozrachunkowym powiązanym z danym kontrahentem,
  • brak dekretu na koncie rozrachunkowym powiązanym z kontrahentem, dla którego jest rozrachunek,
  • ilość i kwoty rozrachunków oraz dekretów nie równają się ze sobą, np. jest klika dekretów na to samo konto a jeden zbiorczy rozrachunek, bądź odwrotnie.

Może zdarzyć się sytuacja, że brak zgodności rozrachunków z dekretami jest zabiegiem celowym – w tej sytuacji na czas zapisu takiego dokumentu można wyłączyć parametr o nazwie „Wymagana zgodność rozrachunków i księgowań”, który dostępny jest w sekcji: Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego (sekcja Rozrachunki).

Wyłączenie parametru nie powoduje, że komunikat znika, jednak pozwala mimo niego zapisać dokument.

Analogicznie można postąpić przy podobnym komunikacie, dotyczącym niezgodności między VAT a księgowaniami.

Może on się pojawić m. in w sytuacjach:

  • brak oznaczenia konta VAT na planie kont
  • kwoty wpisów do rejestrów VAT przewyższają kwoty widoczne w dekretach.

W celu rozwiązania problemu należy doprowadzić do zgodności wartości dekretów, z kwotami widniejącymi w zakładce Wpis do rejestrów VAT w dokumencie.

Również w parametrach roku obrotowego, tym razem w części VAT, wyłączamy dwa parametry:
Wymagana zgodność kwot netto, oraz Wymagana zgodność kwot VAT.

Aby taki komunikat w ogóle się nie pojawiał podczas zapisywania dokumentów, warto dany kod dokumentu na którym jest utworzony dokument księgowy dodać do wyjątków który dostępny jest w sekcji: Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego (sekcja Dokument księgowy)