Wolno działająca baza danych Firebird

Najczęstsze przyczyny.

Znalezienie przyczyny spowolnienia pracy bazy danych często bywa bardzo trudne, ponieważ źródło problemu może dotyczyć kliku obszarów: środowiska w jakim pracuje serwer bazy danych, konstrukcji sieci informatycznej czy samego programu RAKS. W dalszej części artykułu postaramy się przybliżyć możliwe przyczyny i ew. metody ich diagnozowania oraz proponowane rozwiązania.

Potencjalne przyczyny wolno działającej bazy danych:

  1. Błędna konfiguracja programu RAKS.
  2. Bardzo duży rozmiar bazy danych związany z wieloletnim gromadzeniem danych.
  3. Błędnie wykonywana archiwizacja lub backup.
  4. Problemy związane z konstrukcją sieci lokalnej Klienta – Firewall, niska jakość sieci, procedury na serwerze.
  5. Problemy po stronie serwera – przeciążenie, brak odpowiedniej konfiguracji procedur na serwerze, niewłaściwa wersja Firebird.

Ad. 1 Błędna konfiguracja programu RAKS

W taki przypadku wymagane jest sprawdzenie konfiguracji przez wykwalifikowaną osobę. Specjaliści RAKS mogą wykonać taką usługę na zlecenie Klienta.
Kroki do sprawdzenia dostępne są w Bazie Wiedzy >>

Ad.2 Bardzo duży rozmiar bazy danych związany z wieloletnim gromadzeniem danych.

Silnik bazy danych Firebird niedostosowany do ilości danych lub ilości zapisów/zapytań do bazy (duża liczba stanowisk, na których pracuje RAKS).

W takim przypadku rekomendujemy przejście na inną wersję bazy  Firebird  – Superclassic.

Czynności do wykonania:

– Zatrzymaj działanie silnika bazy danych Firebird (Komputer -> Zarządzaj -> Usługi ->Firebird ->Zatrzymaj)

– Deinstalacja Firebird (Dodaj lub usuń programy -> Firebird -> Odinstaluj)

– Pobierz ze strony producenta oprogramowania Firebird wersję Superclassic i zainstaluj na serwerze.

W programie RAKS (moduł Administrator) możemy odczytać informacje dot. bazy Firebird:

Pytania diagnostyczne i zapisy w logach programu Firebird:

Czy błąd występuje o tych samych porach?
Czy można zdiagnozować systematyczność wystąpienia błędu?
Czy Firebird obsługuje kilka programów/baz danych?

Praca większej ilości użytkowników w RAKSSQL – nie powinna w żaden sposób wpływać na prędkość działania. Przy dużej liczbie jednoczesnych użytkowników rekomendujemy wersję Firebird Superclassic.

Obsługa kilku baz danych RAKSSQL na jednym serwerze nie powinna generować problemów.

Na pracę może mieć wpływ liczba jednoczesnych zapytań do bazy danych – np. gdy trwają naliczenia list płatniczych inni pracownicy mogą zauważyć spowolnienie działania (jest to analogiczny przypadek do tego gdy kopiujemy na komputer plik dużych rozmiarów i w tym samym czasie próbujemy pracować w przeglądarce).

Program RAKSSQL jest aplikacją 32 bit-ową i ma ograniczenia wykorzystania pamięci (to jest około 2GB pamięci podręcznej – ale żeby to wykorzystać serwer musiałby wykonywać ogromną liczbę operacji/czynności)

Ad.3 Kopiowanie/archiwizacja pliku bazy danych

Jednym z częściej popełnianych błędów jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przez kopiowanie pliku bazy danych — na przykład przy pomocy programu do zapisywania kopii plików z dysku na streamer lub pamięć przenośną. Takie działanie jest błędem z kilku powodów.

Najważniejszym powodem jest ryzyko uszkodzenia bazy danych. Programy kopiujące często na czas kopiowania blokują dostęp innych programów do pliku lub jego części. Natomiast serwer Firebird zakłada, że jest jedynym programem korzystającym z pliku bazy danych. Jeżeli cały lub część pliku bazy danych zostanie zablokowana to serwer może nie działać poprawnie i w efekcie uszkodzić plik bazy danych.

Jeżeli wykonujemy kopię pliku bazy danych podczas pracy użytkowników to istnieje ryzyko, że uszkodzone zostaną zarówno oryginalny plik bazy danych oraz wykonywana kopia! NIGDY nie kopiuj pliku bazy danych jeżeli nie masz pewności, że żaden użytkownik nie korzysta z tej bazy danych!

Ad 4. Problemy z komunikacją z serwerem

To najczęstsza przyczyna wolno działającej bazy danych.

Jak zdiagnozować ten problem?
1. W programie RAKS przejdź do Ustawienia konfiguracji –adres IP serwera i nazwa serwera nie powinien być uzupełnione jednocześnie.

2. Należy sprawdzić jak zainstalowany jest RAKS na komputerach użytkowników – rekomendujemy pełną instalację.
3. Koszyk edycji dokumentów (Administracja -> Koszyk edycji dokumentów) powinien być pusty przy prawidłowej komunikacji z serwerem.

4. Administrator -> Rejestr zdarzeń.  Należy sprawdzić możliwe zapisane błędy.

5. Monitor systemu w module Administrator – brak „zawieszonych” użytkowników zarówno w zalogowanych użytkownikach jak i w połączeniach z bazami.
Uwaga! Sprawdzamy zarówno bazę globalną, jak i wszystkie bazy firmowe

6. Należy sprawdzić czy port 3050 jest otwarty na serwerze na ruch przychodzący i wychodzący (standardowy port przypisany do RAKS-a).

Ad. 5 Problemy po stronie serwera itp.

W celu diagnozy poprawności połączenia z programem po stronie serwera sugerujemy zweryfikowanie poniższych punktów:

  1. Sprawdzanie Packet Loss
  2. Niewystarczająca przepustowość lub przeciążenie
  3. Niewydolność sprzętowa
  4. Logi bazy  Firebird

W celu wykonania odpłatnej analizy przyczyn wolno działającego programu RAKSSQL przez naszych specjalistów prosimy o kontakt poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia dostępnego w programie (Raks SQL / Pomoc / Wyślij zgłoszenie) bądź bezpośrednio ze strony Bazy Wiedzy:

Ważne aby w zgłoszeniu szczegółowo opisali Państwo problem z działaniem programu, sytuacje, w których jest on zauważalny, podjęte już kroki wskazane w artykule i ich efekt. Te informacje pozwolą nam ustalić, jaki rodzaj usługi możemy zaoferować i jaki jest jej koszt.