Jak ustawić dzień wolny dla wszystkich pracowników

Dla pojedynczego pracownika jest możliwość ustawienia dnia wolnego ze względu na pracę w święto lub dzień wolny z poziomu zakładki Kadry> Kalendarz – definicje poprzez edytowanie dnia pracującego i zmiana dnia pracującego na dzień wolny i wybranie odpowiedniego rodzaju dnia wolnego.

Na takim samej zasadzie jest możliwość ustawienia dnia wolnego w przypadku gdy dani pracownicy używają kalendarza wzorcowego.

W tej sytuacji po lewej stronie należy przejść do zakładki Wzorcowe a następnie edytować dany kalendarz oraz dany dzień i wybrać dzień jako dzień wolny oraz wskazać odpowiedni rodzaj dnia wolnego. Takie zmiany proszę zapisać, wówczas te informacje przypiszą się na kalendarz każdego pracownika który aktualnie z niego korzysta.

Jeśli pracownicy nie dziedziczą kalendarza wzorcowego lub odbierają wolne w różnych dniach, wybieramy zakładkę Pracownicze, po lewej stronie zaznaczamy kalendarz pracownika i wykonujemy analogicznie kroki opisane powyżej.