E-sprawozdania – zapisywanie, kopia bezpieczeństwa

E-sprawozdania to aplikacja internetowa działająca na przeglądarkach internetowych i podlega częściowo pod ich ustawienia, jak na przykład pliki Cookies.

Dane wprowadzane do programu E-sprawozdania są przechowywane przez 24 godziny od początku sesji, czyli wejścia do aplikacji.

Jeśli wprowadzimy dane, następnie nie zapiszemy ich i wyłączymy aplikację (zamkniemy okno przeglądarki) – po upływie 24 godzin dane znikają.

W tym celu warto zapisywać wprowadzone dane do pliku. Formą kopii bezpieczeństwa jest zapis e-sprawozdania do pliku, jak to ma miejsce przy końcowym zapisie. Przy zapisywaniu 
e-sprawozdania do pliku kiedy nie ma jeszcze kompletu danych pojawi się ostrzeżenie o błędach, ale w tym konkretnym przypadku można je zignorować – błędy będą dotyczyły nieuzupełnionych pól.

Zapis można wykonać na dwa sposoby:

– poprzez wybór ostatniej zakładki „Weryfikacja i zapis sprawozdania” i następnie przycisk „Pobierz plik XML”,

– wybór w górnej części strony przycisku „Pobierz plik XML” i potwierdzenie dalej opcją „Pobierz”.