Dodawanie użytkowników systemu -hasła, profile logowania, logowanie

Nowych użytkowników dodajemy w module Administrator, w zakładce Użytkownicy.
W tej zakładce również przypisujemy użytkowników do grup, ustalamy im hasła oraz nadajemy dostępy do poszczególnych funkcjonalności w programie.

Pełna instrukcja wykorzystania zakładki Użytkownicy znajduje się na stronie: https://raks.pl/pomoc/zarzadzanie-dostepem-do-programu/
Zapraszamy też do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym logowania się do programu z wykorzystaniem profili logowania: