JPK V7 – Informacje

Prezentujemy najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowego pliku JPK_V7 w programie RAKS.

Informacje merytoryczne dot. JPK_V7 >>

Opis zmian w programie RAKS – Moduł Księgowość:

Zmiany w oknie rejestracji VAT >>
Tworzenie pliku JPK V7 >>
Zmiana formatu pliku XML dokumentu księgowego >>
Zmiany w schematach księgowych dot. JPK V7 >>
Weryfikacja kontrahentów VAT w pliku JPK V7>>
Podpisywanie pliku JPK V7 danymi autoryzującymi>>
Nowe pole „Kod NIP UE” kontrahenta na potrzeby JPK V7>>
Nowe pole „Nr SAD” i „Data SAD” w oknie dok. księgowego na potrzeby JPK V7>>
JPK V7 – szczególne przypadki m.in. faktury do paragonów>>

Opis zmian w programie RAKSSQL Sprzedaż:

  • Dodanie możliwość przypisania grup towarów i usług (GTU VAT) w oknie edycyjnym artykułu na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K.
  • W kartotece artykułów, w oknie edycyjnym, dodano kontrolkę GTU VAT w której można przypisać grupę towarów i usług VAT dla artykułu.
  • W związku z możliwością przypisania grupy towarów i usług do artykułu i dodaniem nowego pola w kartotece artykułów dostosowano (zmieniono) wersję i zawartość pliku eksportu/importu kartoteki artykułów dla formatów: xml, txt, xls, dbf.
  • Dodanie możliwości zbiorczego przypisywania artykułom grup towarów i usług (GTU VAT) na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K.
  • W kartotece artykułów w oknie: Zmiana właściwości zaznaczonych artykułów wywoływanym przy zbiorczej edycji wielu artykułów, dodano kontrolkę GTU VAT, w której można wybrać odpowiednią grupę towarów i usług VAT i przypisać ją zbiorczo dla zaznaczonych artykułów.

Zachęcamy do zapoznania się z filmami dot. JPK V7: