Import schematu księgowego

W celu przeniesienia schematu księgowania z jednej firmy do innej należy najpierw zalogować się w firmie, z której eksportujemy schemat. Następnie wchodzimy do zakładki Słowniki -> Księgowość -> Schematy księgowania. Odszukujemy wybrany schemat i podświetlamy rekord, po czym w prawym górnym rogu okna odnajdujemy ikonę Pokaż menu eksportów i po rozwinięciu menu zaznaczamy Eksportuj zaznaczone (xml). Otworzy się okno eksploratora, w którym nazywamy plik ze schematem i zapisujemy w dowolnym miejscu na dysku.

W dalszej kolejności zmieniamy firmę na tę, w której chcemy zaimportować schemat.
Analogicznie wchodzimy do zakładki Słowniki -> Księgowość -> Schematy księgowania. W prawym górnym rogu okna odnajdujemy ikonę Pokaż menu eksportów  i po rozwinięciu menu zaznaczamy Importuj (xml). Pojawi się okno eksploratora, w którym wybieramy wcześniej zapisany plik z dysku i potwierdzamy klawiszem Otwórz. Otworzy się okno w RAKS z widocznym schematem. Podświetlamy rekord i zatwierdzamy import.