Ukrycie cen zakupu dla użytkowników

Widoczność cen zakupu na dokumentach zależna jest od odpowiednio ustawionych uprawnień dla pracownika lub grupy pracowników w module Administrator.
Aby dokonać zmiany uprawnień należy zalogować się do modułu Administrator (z uprawnieniami administratora), a następnie przejść do sekcji Uprawniania.

W górnej części należy wskazać konkretnego użytkownika lub grupę użytkowników, którym takie uprawnienie chcemy dodać lub usunąć.
Następnie należy przejść do sekcji Uprawnienia wewnątrz firm – uprawnienie, które odpowiada za widoczność cen zakupu widoczne jest na poniższym obrazie: