Parametry i informacje o aplikacji

Aplikację E-Pracownik można dostosowywać do własnych potrzeb poprzez zmianę parametrów administracyjnych. Okno parametrów dostępne jest na Pasku nawigacyjnym lub Menu po kliknięciu odnośnika „Parametry”. Na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych ustawień aplikacji:

Parametry administracyjne

Parametry kierownika:

 • Dodawanie/zmiana wniosków urlopowych pracowników przez Kierownika

Parametr określa czy Kierownik może dodawać oraz edytować wnioski urlopowe za swoich podwładnych. Opcja przydatna w sytuacji, gdy przełożony musi w zastępstwie pracownika wystawić wniosek.

 • Kierownik widzi składniki wynagrodzenia swoich pracowników

Parametr umożliwia włączenie podglądu składników wynagrodzenia dodanych do paska wynagrodzeń podwładnego.

 • Kierownik widzi podwładnych swoich podwładnych


Opcja umożliwia zarządzanie i podgląd danych podwładnych, również tych którzy podlegają kierownikom, którzy są jego podwładnymi. W E-pracowniku można zdefiniować wielopoziomową strukturę zarządzania. Kierownik może mieć na liście swoich podwładnych również innych kierowników.

Parametry wysyłki powiadomień

 • Wysyłanie e-maili po dodaniu wniosku urlopowego


Parametr określa czy po dodaniu wniosku przez pracownika, ma być wysłane powiadomienie do Kierownika lub Akceptanta. Jeżeli opcja zostanie zastosowana, to w wyniku wystawienia nowego wniosku urlopowego zostaną wysłane następujące e-maile:
– procedura akceptacji jednoetapowej: do wszystkich Kierowników, którym podlega pracownik
– procedura akceptacji dwuetapowej- tryb zależny: do wszystkich Kierowników, którym podlega pracownik

– procedura akceptacji dwuetapowa- tryb niezależny: do wszystkich Akceptantów, którym podlega pracownik.

 • Wysyłanie e-maili po odrzuceniu wniosku urlopowego


Parametr określa czy po odrzuceniu wniosku przez Kierownika lub Akceptanta, ma być wysłane powiadomienie do pracownika.

 • Wysłanie e-mail po akceptacji wniosku urlopowego


Parametr określa czy po akceptacji wniosku przez Kierownika lub Akceptanta, ma być wysłane powiadomienie do pracownika.

 • Wysłanie e-mail po odrzuceniu wniosku urlopowego przez Kadrową


Parametr określa czy po odrzuceniu wniosku przez Kadrową, ma być wysłane powiadomienie do pracownika.

Parametry pasków pracowniczych (wynagrodzeń)

 • Drukowanie pasków pracowniczych tylko z zatwierdzonych list płac


Parametr określa czy drukowane (wyświetlane) paski wynagrodzeń z E-pracownika mają pochodzić wyłącznie z zatwierdzonych list płać.

 • Drukowanie pasków pracowniczych wg daty wypłaty

Parametr określa czy paski wynagrodzeń mają być wybierane wg daty wypłaty. Jeżeli parametr nie jest ustawiony, paski drukowane są wg daty wystawienia listy wypłat (realizacji).

Parametry wniosków urlopowych

 • Rodzaj listy płac na której rozliczać urlopy


Parametr umożliwia określenia rodzaju listy płac, wg jakiej będą rozliczane urlopy. Użytkownik może wybrać z listy dostępnych rodzajów.

 • Dwuetapowa akceptacja wniosków urlopowych


Parametr umożliwia włączenie trybu dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych. Polega on na tym, że wnioski muszą zaakceptować dwie osoby: Kierownik i/lub Akceptant. Jeżeli parametr nie jest włączony, aktywny jest tryb jednoetapowej akceptacji wniosków, gdzie do akceptacji wniosku wymagana jest zgoda jedynie Kierownika.

 • Zatwierdzenie Akceptanta możliwe tylko po zatwierdzeniu wniosków urlopowych przez Kierownika.

Parametr zarządza dwoma trybami dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych:
– jeżeli wyłączony, aktywuje się tryb niezależnej akceptacji, polegający na tym, że Akceptant niezależnie od decyzji Kierownika może zatwierdzić wniosek.


– Jeżeli włączony, aktywuje się tryb zależnej akceptacji, polegający na tym, że Akceptant może zatwierdzić wniosek tylko wtedy, gdy zaakceptował go Kierownik.

Parametry listy obecności

 • Czy pokazywać czas planowanej pracy na wydruku listy obecności

Parametr określa czy na wydruku listy obecności pracownika obok czasu rzeczywistego, ma być również drukowany czas planowanego wejścia i wyjścia z pracy.

Parametry zabezpieczeń

 • Czas w sekundach do automatycznego wylogowania

Parametr określa po jakim czasie bezczynności podawanym w sekundach, ma nastąpić automatyczne wylogowanie użytkownika. Minimalny czas jaki można podać to 60 sekund.

 • Czy pokazywać czas do automatycznego wylogowania użytkownika

Parametr określa czy w nagłówku ekranu ma się pojawić licznik pokazujący czas pozostały do automatycznego wylogowania użytkownika.


Na pulpicie administratora wyświetlane są kafelki, zawierające istotne informacje związane z licencją aplikacji:

 • Identyfikator licencji – unikalny identyfikator zainstalowanej aplikacji, potrzebny do otrzymania kodu licencyjnego.
 • Firmy licencje – licznik użytych i dostępnych licencji na ilość firm.
 • Użytkownicy licencje – licznik użytych i dostępnych licencji na ilość użytkowników.