Ryczałt

Moduł Finanse i KsięgowośćRyczałt przeznaczony jest dla firm rozliczających się za pomocą Ewidencji przychodów. W samouczku dla początkujących przedstawiamy zestaw tych funkcji, które umożliwiają efektywną pracę przy użyciu podstawowych narzędzi, bez zagłębiania się w bardziej skomplikowane i zaawansowane. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w tej sekcji użytkownik zyska wiedzę potrzebną do samodzielnego wykonywania podstawowych operacji księgowych.

Cele:

  • oswojenie się z modułem Finanse i Księgowość,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy podstawowych czynnościach księgowych.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu Finanse i Księgowość i prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Ustawienia
Jak skonfigurować program, aby rozpocząć pracę w module Finanse i Księgowość?

Ćwiczenie 2: Odbiorcy i pracownicy
Jak dodać kontakt w postaci dostawcy, odbiorcy lub pracownika i jak zarządzać grupami kontaktów?

Ćwiczenie 3: Ewidencja przychodów
Jak dodać dokument i go zaksięgować? Jak ułatwić sobie księgowanie dokumentów tego samego typu?

Ćwiczenie 4: Wydruk księgi i deklaracje
Jak wydrukować księgę i jak wystawić, a następnie wysłać deklarację podatkową?