Możliwe problemy podczas tworzenia kopii zapasowej

Podczas tworzenia kopii zapasowej, możemy napotkać na błędy, które uniemożliwią nam taką operację.

Może pojawić się informacja, że inny użytkownik wykonuje operacje i tworzenie kopii będzie nie możliwe. Wtedy należy wybrać zakładkę Monitor Systemu w module Administrator, sprawdzić tam czy widnieją jacyś zalogowani użytkownicy lub jakieś nieczynne połączenia.

Po rozłączeniu ich i wcześniejszym upewnieniu się, że żaden z użytkowników nie jest zalogowany, możemy ponowić próbę tworzenia kopii.

Innym błędem jest kliknięcie tworzenia kopi bez wcześniejszego zaznaczenia baz, wtedy otrzymamy następujący komunikat: