Przygotowanie pliku XML do importu danych.

Przygotowanie pliku XML do importu danych do programu RAKS – przydatne informacje.

Wymiana danych w programie  RAKS odbywa się w większości przypadków za pomocą plików XML o strukturze odpowiadającej danemu typowi dokumentu (np. faktura VAT lub dokument WZ).

Użytkownik chcąc przygotować plik do importu do RAKS, może samodzielnie uzyskać opis struktury pól XML wymaganych w danym typie  importowanego dokumentu.

Chcąc uzyskać informacje o danej strukturze pliku należy wyeksportować wybrany element – kartotekę kontrahenta, towaru, dokument, itp. do formatu XML i po otwarciu takiego pliku w formacie *.xml, w sekcji “METADANE” odnajdą Państwo informację o strukturze pliku, w jakiej należy przygotować plik źródłowy (plik pozwalający zaimportować dane zewnętrzne).

Eksport znajduje się w prawym górnym rogu danego okna pod ikoną „Pokaż menu eksportów” lub po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dany rekord w menu kontekstowym widoczna opcja „Eksport/Import”.

Wyjątek od tej reguły stanowi część dokumentów w module Sprzedaż:

Aby zaimportować Fakturę sprzedaży, plik importu musi mieć strukturę dokumentu „Zamówienie od odbiorcy” i w celu otrzymania struktury należy wyeksportować „Zamówienie od odbiorcy”.

Na tej podstawie odpowiednio:

Faktura sprzedaży -> Wymagana struktura: Zamówienie od odbiorcy

Faktura zakupu -> Faktura Sprzedaży

Wydanie zewnętrzne -> Zamówienie do dostawcy

Przychód zewnętrzny -> Wydanie zewnętrzne

Przesunięcie magazynowe przychodowe (MMP) -> Przesunięcie magazynowe rozchodowe (MMR)

Remanent -> Stan magazynu