Spis z natury – remanent w KPiR

Aby dodać spis z natury należy wejść do zakładki Księgowość –> Spis z natury.

Przycisk Dodaj umożliwia utworzenie nowego spisu z natury. W wywołanym oknie użytkownik wpisuje datę dla nowo tworzonego remanentu, dodajemy jako remanent początkowy na 1 stycznia oraz na koniec roku na 31 grudnia, oraz osoby uczestniczące w spisie.

Numer spisu z natury można wpisać ręcznie. Wybierając kod dokumentu numer pojawi się automatycznie na podstawie utworzonej maski numeracji.

Arkusz spisu z natury uruchamia się po kliknięciu w przycisk Dodaj. Wyświetlone w oknie informacje dotyczą numeru pozycji w arkuszu, określenie pozycji spisu z natury, uwagi, ilość, jednostka miary oraz cena.

W oknie „Pozycja arkusza spisu” w polu „Określenie” wpisujemy nazwę dodawanego artykułu.

W polu „Jednostka miary” podajemy jednostkę miary właściwą dla wprowadzanej pozycji.

W polu „Ilość” wpisujemy stan dla pozycji stwierdzony w przeprowadzonym remanencie, a w polu „Cena” trzeba wpisać cenę jednostkową.

Przycisk Operacje daje możliwość importowania arkusza remanentu z magazynu lub przepisania pozycji z istniejącego już innego arkusza.

Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonych zmian. Tak zapisany spis z natury automatycznie przechodzi jako dokument niezarejestrowany na listę dokumentów księgowych, który następnie należy zaksięgować dodając mu wpisy do księgi jako zakup towarów handlowych.

Po zaksięgowaniu dokumentu przechodzimy na menu Księgowość –> Deklaracje, wybieramy Rozliczenie dochodu i obie pozycje remanentu początkowego i końcowego będą widoczne w deklaracji.