Zmiana ilości miejsc po przecinku

Aby zmienić liczbę miejsc po przecinku w wyświetlanej cenie lub ilości towaru bądź w wartości dokumentu, wchodzimy w module Sprzedaż do zakładki Administracja  -> Parametry -> Parametry firmy. Tam przechodzimy do sekcji Formaty, gdzie możemy zmienić liczbę miejsc po przecinku w zakresie 0-4.

Uwaga! Nie możemy zmienić tych ustawień, jeśli jakikolwiek użytkownik pracuje w danej chwili w module Sprzedaż.