Zarządzanie produkcją

Zapoznamy się, na przykładzie piekarni, z procesem przygotowania i wykonania produkcji w RAKSSQL, od definiowania zasobów do wyliczenia kosztów produkcji i przekazania końcowego produktu do magazynu.

Ćwiczenie zostało podzielone na cztery etapy. Pierwsze dwa etapy związane są z definiowaniem zasobów i technologii. Warto poświęcić chwilę czasu, aby dokładnie zdefiniować te elementy, ponieważ będą one wielokrotnie wykorzystywane przy planowaniu i wykonywaniu produkcji. Mając dobrze przygotowane zasoby i technologie, zaplanowanie oraz wykonanie produkcji sprowadza się do kilku kliknięć myszą i w większości przypadków przebiega automatycznie.

Cele:

  • zapoznanie się z narzędziami związanymi z procesem produkcji w programie RAKSSQL,
  • prześledzenie kolejnych etapów przygotowania i realizacji produkcji.

Etap 1: Uzupełnienie słowników zasobów

Etap 2: Zdefiniowanie technologii produkcji

Etap 3: Planowanie produkcji

Etap 4: Wykonanie produkcji