Suma rachunków przekroczyła kwotę umowy – błąd przy naliczaniu rachunku

Jeśli przy naliczaniu rachunku pojawia się następujący błąd:

Należy sprawdzić w umowie cywilnoprawnej wprowadzoną wartość na zakładce Warunki umowy -> Wartość i przedmiot umowy.

W tym miejscu wprowadzamy wartość całej umowy, np.

  • umowa na 12 miesięcy
  • kwota rachunku 1000 zł

W polu wartość umowy wprowadzamy 12 000 zł (12miesięcy x 1000 zł)

Takie działania spowodują, że program będzie pilnował limitu 12 000 zł dla umowy i nie pozwoli na naliczenie rachunku, który tę wartość przekracza.

Jeśli nie znamy wartości umowy w polu pozostawiamy 0, w tym przypadku program nie będzie pilnował limitu wartości umowy.

Kwota ustawiana / edytowana jest z poziomu: Pracownicy / Umowy cywilnoprawne / edycja wskazanej umowy / Warunki umowy