Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla faktury

Dokumenty wprowadzone w innym module Sprzedaż (np. faktura sprzedaży) mają już wygenerowane i dodane rozrachunki. Dlatego księgując takie dokumenty nie ma potrzeby dodawania rozrachunku. Kiedy otworzysz taki dokument w celu jego zaksięgowania (dokument ma status niezarejestrowany), zobaczysz w panelu Dane dodatkowe w zakładce Rozrachunki rozrachunek wygenerowany dla danego dokumentu.

Aby taki rozrachunek nie był tworzony automatycznie to istnieje możliwość edytowania danego sposobu zapłaty aby nie generował automatycznie rozrachunku.

Taki parametr możliwy jest do zaznaczenia z poziomu zakładki Słowniki> Sposoby zapłaty.

W danym sposobie zapłaty w parametrach dodatkowych proszę zaznaczyć lub odznaczyć dany parametr.