Nie zdefiniowano kodu dla dokumentu.

W przypadku komunikatu: „Nie zdefiniowano żadnego kodu dokumentu dla…” proszę sprawdzić, czy jest dodany kod dokumentu w zakładce Słowniki –> Kody dokumentów.

Jeśli kod już jest, proszę wejść do zakładki KartotekiàMagazyny, proszę wyedytować magazyn, w którym ma być dodany dokument, a następnie w zakładkach „Dostępne kody dokumentów” oraz „Domyślne kody dokumentów” proszę uzupełnić dane typu dokumentu, dla jakiego jest wystawiany.