Jak wystawić notę korygującą

Noty korygujące w programie dostępne są w module Finanse i księgowość, w zakładce Księgowość -> Noty korygujące -w tym miejscu nie ma jednak opcji Dodaj. Aby wystawić notę korygującą, należy więc przejść do zakładki Księgowość -> Dokumenty księgowe i podświetlić na zielono dokument, dla którego taka nota ma zostać wystawiona. Pod przyciskiem Operacje dostępna jest opcja Dodaj notę korygującą (możemy również kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany dokument).

Po wygenerowaniu noty będzie ona dostępna pod lokalizacją wskazaną na początku.