Brak komunikacji z systemem e-deklaracji

Komunikat – “Brak komunikacji z systemem e-deklaracji” przy wysyłce deklaracji.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy problem nie znajduje się po stronie serwerów Ministerstwa Finansów (przerwa techniczna, awaria). Na stronach rządowych publikowane są informacje w sekcji Aktualności czy problem jest globalny.

Ponadto należy upewnić się czy w żaden sposób nie jest blokowane połączenie u Użytkownika w infrastrukturze sieciowej (zapora systemu Windows oraz zewnętrzne oprogramowania antywirusowe).