Zerowy – RZiS lub Bilans

Przyczyn zerowego RZiS oraz Bilansu może być kilka:

  • inna wersja RZiS oraz Bilansu wybierana w trakcie tworzenia zestawienia niż wersja wskazana w parametrach roku obrotowego (Administracja->Parametry->Parametry roku obrotowego)
  • brak powiązań RZiS oraz Bilansu z Planem kont (sprawdzić można z poziomu Księgowość->Sprawozdania Finansowe->powiązania RZiS z planem kont oraz Powiązania Bilansu z Planem kont). Jeśli powiązania są dokonane- w kolumnie „Lp”. powinien być znak ” + „ po rozwinięciu będą widoczne powiązane konta. Jeśli nie ma w kolumnie „Lp” znaków „+” oznacza to, że brak jest powiazań i trzeba je uzupełnić.
  • wybrane parametry podczas tworzenia RZiS oraz Bilansu. Podczas dodawania RZiS oraz Bilansu otwiera się okienko „Parametry funkcji”, na samym dole są „Parametry zestawienia” m.in. „Uwzględniaj tylko zaksięgowane dokumenty. Jeśli na dokumentach księgowych nie została wykonana operacja „Księgowanie dokumentów”- nie należy zaznaczać tego parametru

Aby sprawdzić czy dokumenty są zaksięgowane należy przejść Księgowość->Dokumenty księgowe, na liście dokumentów będzie widoczna kolumna z literą „Z” jeśli checboxy są zaznaczone oznacza to, że dokumenty zostały zaksięgowane, jeśli są pustę dokumenty nie zostały zaksięgowane.