Dane udziałowca i udziały w źródłach

Aby zdefiniować źródła przychodu, udziałowców i powiązania między nimi, należy wejść w module Finanse i Księgowość w zakładkę Kartoteki -> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały.

W tym miejscu zdefiniujesz rok kalendarzowy, źródła prowadzone jako firmy w programie, jak również te nieprowadzone, udziałowców dla tych źródeł oraz powiążesz je wzajemnie.

Aby rozpocząć pracę należy dodać z lewej strony okna LATA KALENDARZOWE.

Kartoteka udziałowców oraz źródeł przychodów dostępna jest dla wszystkich lat obrotowych. Udziały mogą się zmieniać w zależności od roku. Program sprawdza przy dodawaniu źródła przychodu, czy jest ono zgodne z typem założonego roku obrotowego. W przypadku wykrycia niezgodności wyświetli stosowny komunikat. W kartotece przechowywane są dane wszystkich udziałowców zarejestrowanych w systemie, bez względu na to czy mają oni udziały w bieżącej firmie, czy też nie. Kartoteka jest dostępna z poziomu każdej firmy.

Udziałowiec usuwany jest z jednego roku kalendarzowego (w którym dokonano usunięcia).

Przed usunięciem pozycji, należy upewnić się czy można usunąć udziałowca ponieważ zostaną usunięte automatycznie również wszystkie jego udziały oraz wystawione wcześniej deklaracje.

Program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

W dolnej części okna przypisywane jest dla udziałowca źródło przychodów oraz jego udział procentowy a także uzupełnienie składek ubezpieczeniowych.