Wymagania techniczne

Aby prawidłowo zainstalować oraz wdrożyć aplikację E-Pracownik, muszą być spełnione następujące wymagania techniczne:

 • Zainstalowany i działający program RAKSSQL.
 • Licencja na moduł Kadry i Płace
 • Zainstalowany, działający i odpowiednio skonfigurowany serwer www, z obsługą PHP w wersji 7.4.
 • Zapewniony dostęp do bazy danych programu RAKSSQL z poziomu serwera www.
 • Zapewniona możliwość łączenia się poprzez protokół http (zalecane https) do serwera www,
  z poziomu urządzeń klienckich.

Powyższe wymagania mogą być spełnione na wiele różnych sposobów, na przykład:

 • Serwerem www może być komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux,
  jak również komputer z systemem Windows x64, na którym zainstalowany jest RAKSSQL
  jeśli posiada on odpowiednie oprogramowanie serwerowe.
 • Sieć firmowa może być skonfigurowana w taki sposób, że dostęp do aplikacji będzie możliwy jedynie z sieci lokalnej, ale istnieje również możliwość, aby aplikacja dostępna była z dowolnego miejsca na świecie.

Dostęp do bazy danych programu RAKSSQL z poziomu serwera www może być realizowana na różne sposoby i jest zależna od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj serwera www;
 • system operacyjny, w którym działa serwer www;
 • system operacyjny, w którym działa serwer baz danych.
 • System Windows wymaga zainstalowania bibliotek do obsługi serwera baz danych Firebird.
 • Do instrukcji dołączona jest paczka , której pliki należy wypakować, np. na Pulpit, a następnie uruchomić plik INSTALL.bat, klikając na nim prawym przyciskiem myszy i uruchamiając jako administrator.
 • W wyniku instalacji w systemie operacyjnym zostaną zainstalowane niezbędne sterowniki pozwalające na połączenie z bazą danych.
 • W przypadku serwera Apache działającego pod kontrolą systemu Windows, w pliku konfiguracyjnym php.ini należy dodać wpis:

extension=php_interbase.dll

extension=php_openssl.dll

oraz upewnić się, że plik php_interbase.dll znajduje się w katalogu z rozszerzeniami PHP 
Plik ten jest dostarczony wraz z instrukcją. W celu weryfikacji poprawności instalacji sterowników dla Firebird można wywołać poniższą funkcję: phpinfo();

(przechodząc w przeglądarce do adresu, np.: http://localhost/phpinfo.php )

Otrzymamy wówczas informacje o wersji PHP i zainstalowanych dodatkach. Powinniśmy znaleźć tam następujące informacje:

Sprawdzanie poprawności instalacji sterowników połączenia z bazą FireBird