Import planu kont z poprzedniego roku

W programie podczas zakładania nowego roku, możemy skorzystać z opcji importu planu kont z roku poprzedniego lub planu kont z innej firmy w systemie.

Na etapie dodawania nowego roku, w oknie z parametrami nowego roku jest sekcja Import, w tej sekcji możemy zaznaczyć parametr „Importuj z innej firmy lub roku obrotowego”.

Po wybraniu tego parametru możemy wybrać z jakiej firmy i jakiego roku, chcemy aby założył nam się w nowym roku plan kont.