Brak danych Udziałowca na deklaracji

Dane Udziałowca do deklaracji są przenoszone automatycznie po spełnieniu następujących warunków:

Poprawność danych trzeba sprawdzić w zakładce Kartoteki -> Źródła przychodów […] -> Udziałowcy – w kartotece udziałowca.

  1. Lata kalendarzowe po lewej stronie
  2. Zakładka Źródła przychodów, a w niej poniżej:
  3. Zakładki Udziałowcy w źródle oraz Przychody i koszty
  4. Zakładka Udziałowcy, a w niej poniżej:
  5. źródła przychodów udziałowca oraz Składki ubezpieczeniowe.

Dodatkowo należy sprawdzić czy zostały uzupełnione stawki podatku dochodowego
(zakładka Słowniki -> Księgowość -> Stawki Podatku dochodowego od osób fizycznych)

Ważne!
Jeżeli prowadzisz również Kadry i Płace i wprowadzasz kartoteki właścicieli w Kadrach to nagłówki właścicieli przechodzą do Finansów i Księgowości automatycznie jeżeli w module Kadry i Płace w zakładce Kartoteki -> Właściciele masz uzupełnione wszystkie dane (Dane podstawowe, Miejsce zamieszkania, Informacje dodatkowe i Ochrona danych osobowych).