Domyślne parametry na fakturze – sposób liczenia, sposób płatności itp.

Domyślne parametry jakie mają się podpowiedzieć na fakturze zakupu czy sprzedaży można zdefiniować w zakładce Administracja -> Parametry firmy w sekcji „Dokumenty”.

Możemy wybrać:

  • Domyślny sposób płatności dla faktur zakupu – wybieramy sposób płatności, który będzie pojawiał się domyślnie podczas wystawiania faktur zakupu.
  • Domyślny sposób płatności dla dokumentów sprzedaży – wybieramy sposób płatności, który będzie pojawiał się domyślnie podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Sposoby płatności dostępne są w słowniku sposobów płatności.
  • Domyślny sposób liczenia podatku VAT dla faktur – Wybieramy sposób liczenia VAT:
  • zawsze od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumują się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum jest naliczany podatek.

b) jako suma wartości poszczególnych pozycji. Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

c) od brutto – jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto

d) od netto dla płatników VAT, od brutto dla reszty. Program liczy podatek od sumy kwoty netto na fakturze tylko dla kontrahenta, który jest płatnikiem VAT, jeśli kontrahent nie jest płatnikiem VAT lub nie ma kontrahenta kwota podatku wyliczana jest od sumy kwoty brutto.

Sposób liczenia VAT można zawsze zmienić podczas wystawiania dokumentu.