Odprawa emerytalna/pośmiertna

Do programu zostały dodane systemowe składniki wynagrodzenia jakimi są:

ODPRAWA EMERYTALNA oraz ODPRAWA POŚMIERTNA.

Chcąc skorzystać z gotowego składnika, należy go dodać do schematu z pozycji

Słowniki –> Schemat składników wynagrodzenia, klikając w przycisk Operacje–>Składniki–>Dodaj składnik ze schematu wzorcowego.

Dodawanie składników zostało szczegółowo pokazane na filmie instruktażowym:

Następnie można nowo dodane składniki przypisać do działu, kartoteki pracownika, umowy lub jednorazowo podczas naliczania realizacja dla pracownika, określając jego wartość.

Aby dodać składnik jednorazowo należy przy pracowniku zaznaczyć kolumny W (wybrana) oraz S (okno składników), na którym poprzez opcję Dodaj przypiszemy składnik ODPRAWA.