Ulga dla klasy średniej – ujemna kwota

Program wylicza ulgę według kwot narastająco w miesiącu i jeśli wg poszczególnych kwot pojedynczo pracownik nie podlega uldze, zostaje to wyrównane i w zależności od wykonanych czynności może ulga pojawić się na minusie. 

Ulga dla klasy średniej jest naliczana w przekroju miesiąca i program jak tylko po kolei otrzymuje nadane w realizacji kwoty, sprawdza progi do ulgi. W odpowiednim momencie nalicza taką lub wyrówna jeśli dojdzie do zmiany, która akurat wejdzie w granice progów.

Dodatkowo, nie istnieje jeden przedział dla ulgi od 5701 do 11141 zł. Ten przedział jest jeszcze wewnątrz podzielony na: od 5 701zł do 8 549 oraz od 8 549 zł do 11 141 zł i dla każdego z nich jest inny wzór do wyliczeń.

Jeśli więc zostaną dokonane naliczenia gdzie pracownik w jednym z nich wejdzie w widełki ulgi, potem zostaną zmodyfikowane dane i naliczona realizacja z małą kwotą, gdzie sumarycznie w skali miesiąca pracownik wpadnie w inne widełki, program może wyrównać ulgę w dół.

Mogą Państwo ponownie naliczyć po kolei dane realizacje wraz z porównaniem do wzorów dla wyliczenia ulgi narzuconych przez Ministerstwo w celu upewnienia się prawidłowości wyliczonych kwot.

Wzór na ulgę miesięczną:

Ulga dla osób o przychodach z przedziału od 5 701zł do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
(A * 6,68% – 380,50zł) / 0,17

Ulga dla osób o przychodach z przedziału od 8 549 zł do 11 141 zł jest liczona według wzoru:
(A* (- 7,35%) +819,08zł) / 0,17