Bazy danych SQLite

Bazy SQLite zostały użyte w Integratorze do przechowywania relacji pomiędzy danymi na naszym koncie w BaseLinker, a danymi w RaksSQL. Domyślnie znajdują się one w podkatalogu data w katalogu roboczym serwisu integratora:

Bazy danych SQLite są nazwane dokładnie tak samo jak bazy firmowe Firebird dla RaksSQL ale mają rozszerzenie .sqlite3. Lokalizację baz można zmienić modyfikując (teraz można to zrobić tylko ręcznie wprost w pliku) plik parametrów bl.settings.json, a dokładnie wartość DatabaseFolder:

UWAGA!!!
Zmiana katalogu baz powinna być przeprowadzona przed pierwszą wysyłką danych z RaksSQL do BaseLinker (grup artykułów, artykułów i cenników). Później ta zmiana musi się wiązać z przeniesieniem wszystkich baz SQLite do nowej lokalizacji.

Do podglądu i modyfikacji baz danych SQLite służy (dostępna za darmo) aplikacja SQLiteStudio. Można ją pobrać ze strony producenta https://sqlitestudio.pl/. Jest ona dość prosta i intuicyjna w użyciu:

Baza dla pojedynczej firmy  następujący zestaw tabel:

  • ARTICLE_EXT_GROUPS_RELATIONS – relacje pomiędzy grupami dowolnymi towarów w RaksSQL, a kategoriami produktów w BaseLinker.
  • ARTICLE_GROUPS_RELATIONS – relacje pomiędzy grupami podstawowymi towarów w RaksSQL, a kategoriami produktów w BaseLinker.
  • ARTICLES_RELATIONS – relacje pomiędzy towarami w RaksSQL, a produktami w BaseLinker.
  • ARTICLES_VARIANTS_RELATIONS – relacje pomiędzy cechami towarów w RaksSQL, a wariantami produktów w BaseLinker.
  • ORDERS_RELATIONS – relacje pomiędzy zamówieniami w RaksSQL i BaseLinker.