Brak imienia właściciela na deklaracjach

Brak imienia właściciela na deklaracjach. Odrzuca deklarację z powodu braku danych.

Błąd:

Dane właścicieli uzupełniają się w deklaracji na podstawie wprowadzonych danych w definicji firmy w module Administrator.

Zakładka Firmy -> Edytuj firmę -> Dane właściciela.
Tutaj muszą być uzupełnione dane identyfikacyjne aby przeszły do pola deklaracji.
Upewnij się, że wszystkie dane są wprowadzone.

Po zapisaniu zmian i ponownym dodaniu deklaracji, deklaracja uwzględni uzupełnione braki dotyczące danych właściciela.