Zbiorcza edycja kartotek artykułów

Aby edytować zbiorczo wybrane kartoteki towarów na liście należy zaznaczyć (poprzez funkcję zaznaczania wielu pozycji dostępnej w prawym górnym rogu okna) te towary, które chcemy edytować i klikamy opcję „Edytuj”:

Następnie otworzy się okno zmiany wartości edytowanych towarów, na którym zbiorczo można dokonywać modyfikacji zaznaczonych kartotek towarów:

Po uzupełnieniu edycji pól i kliknięciu przycisku zapisz, uwzględnią się dokonane zmiany w zaznaczonych kartotekach towarów.