Integrator

Instalacja

Klientom dostarczony zostanie instalator w postaci dwóch plików:

  • Raks.SQL.Integrator.Installer.msi
  • setup.exe

Aby poprawnie zainstalować serwis, należy użyć setup.exe. Jest to istotne, ponieważ jest on w stanie ściągnąć na maszynę klienta niezbędne biblioteki (na przykład framework SDK firmy Microsoft), bez których w ogóle nie wystartuje się nasza aplikacja.

Składowe Integratora

Z punktu widzenia użytkownika nasz Integrator składa się z:

  • Programu konsolowego Raks.SQL.Integrator.Service.exe, który jest de facto serwerem aplikacyjnym. Po uruchomieniu zaczyna nasłuchiwać żądań (domyślnie na porcie 5000)  i obsługuje je zgodnie z zapisaną w plikach .json konfiguracją. Swoje aktywności prezentuje na konsoli i zapisuje w plikach log-ów.
  • Aplikacji webowej Konfiguratora, która jest dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową. Pozwala ona na skonfigurowanie pracy Integratora i wykonanie pewnych akcji synchronizujących dane „z ręki”.

Uruchomienie Integratora

W tym momencie (dopóki nie jest on usługą systemu Windows) uruchomienie Integratora polega na wystartowaniu (choćby przez tradycyjny dwuklik) programu Raks.SQL.Integrator.Service.exe z katalogu wybranego w procesie instalacji. Jeżeli pliki konfiguracyjne (.json) są poprawne pod względem struktury, program powinien się uruchomić w następującym stanie: