Dodanie numeru BDO na fakturze

Aby numer BDO wyświetlał się na fakturze, należy zmodyfikować wzór wydruku faktury i dopisać numer na stałe. Możemy to zrobić w zakładce Zestawienia -> Generator raportów. Odnajdujemy używany obecnie szablon faktury (można znaleźć go w kodzie dokumentu Słowniki -> Kody dokumentów poprzez edycję i przejście do zakładki Typy wydruków) i powielamy go (prawy przycisk myszy -> Powiel). Następnie modyfikujemy utworzoną kopię poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Operacje -> Projektuj, po czym przypisujemy nowo stworzony wydruk do kodu dokumentu, edytując go w zakładce Słowniki -> Kody dokumentów – zakładka Typy wydruków.

Link do instrukcji: https://ftp.raks.pl/marketing/download/pdf/Generator_Raportow_2021.pdf