Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla zamkniętej listy płatniczej

W przypadku gdy chcemy dodać listę płatniczą w module kadrowo-płacowym

ale nie chcemy aby do takiej listy tworzyły się rozrachunki po zamknięciu LP to należy podczas dodawania takiej listy odznaczyć parametr odpowiedzialny za tworzenie rozrachunków.

Taki parametr w programie jest dostępny w dwóch miejscach.

Jeżeli chcemy aby rozrachunki nie tworzyły się tylko dla wybranych list to taki parametr dostępny jest w oknie dodawania list płatniczych

Jednak gdy potrzebujemy aby rozrachunki nie były tworzone dla wszystkich list to taki parametr jest dostępny w zakładce Administracja> Parametry> Parametry firmy w sekcji Lista Płatnicza