Automatyczne zapisanie Urzędu Skarbowego jako kontrahenta

Aby zapisać dane Urzędu Skarbowego jako kartotekę kontrahenta, należy przejść do zakładki

Słowniki –> Urzędy Skarbowe. Następnie należy wyszukać Urząd Skarbowy, podświetlić pozycję. W prawym dolnym rogu wybieramy Operacje –> Uaktualnij/dodaj do kartoteki kontrahentów:

Okno z danymi Urzędu Skarbowego należy zapisać:

Po przejściu Kartoteki –> Kontrahenci, Urząd Skarbowy będzie widoczny jako kontrahent.