Access violation at address […] in module „[…]’.

Komunikat Access violation at address […] in module […] wraz z następującym po nim wymuszeniem zamknięcia lub ponownego uruchomienia programu może wystąpić przy różnego typu operacjach. Nie powoduje on utraty danych.

W większości sytuacji pojawia się jednorazowo i wynika z chwilowego zakleszczenia się danych w bazie – wtedy uruchamiamy program ponownie i kontynuujemy pracę. Jeśli jednak błąd powtarza się wielokrotnie przy wykonywaniu tej samej czynności na najnowszej w danej chwili wersji programu, sprawdzamy, czy dotyczy on tylko jednego czy wielu użytkowników. Przy błędzie u jednego użytkownika (lub gdy z programu korzysta tylko jeden użytkownik i nie ma możliwości porównania) przechodzimy do modułu Administrator.

W tym module wchodzimy najpierw do zakładki Ustawienia użytkowników, gdzie w górnej części okna wybieramy firmę, w której wystąpił błąd. W dolnej części filtrujemy tabelę po kolumnie Login lub Użytkownik. Rozwijamy filtr i zaznaczamy okienko przy loginie/nazwie użytkownika, u którego pojawia się błąd, oraz przy rekordach z nieprzypisaną nazwą. Po wyborze tabela pokaże wyniki zawierające login danego użytkownika i/lub puste. Wszystkie te wiersze usuwamy, po czym wracamy do programu i ponawiamy operację, która kończyła się błędem.

Jeśli mimo powyższych kroków błąd dalej się pojawia, wracamy do modułu Administrator, w zakładce Kopia zapasowa wykonujemy kopie zapasowe baz, a następnie przechodzimy do poniższych funkcji:

Sekcja Konserwacja i naprawa -> Napraw generatory, Usuń dane tymczasowe

Sekcja Zarządzanie wydajnością -> Uporządkuj, Przelicz indeksy

Jeśli wykonanie kolejnych kroków nadal nie przynosi rezultatu, treść komunikatu zapisujemy w pliku tekstowym za pomocą funkcji dostępnej w prawym górnym rogu okna z błędem. Zapisany załącznik wysyłamy w zgłoszeniu przy pomocy opcji dostępnej w programie Raks (Pomoc-> Wyślij zgłoszenie) lub poprzez formularz https://raks.pl/pomoc/formularz/ z pełnym opisem problemu, czyli operacji, w której pojawia się błąd, oraz informacją o wykonanych krokach z bieżącego artykułu.