Zakup towarów

Zakupiony towar należy przyjąć do magazynu. W programie przyjęcie takie następuję w momencie wystawienia dokumentu przychodu zewnętrznego, do którego można w szybki sposób wystawić fakturę zakupu. W tym ćwiczeniu zostanie pokazany proces przyjęcia zakupionego towaru do magazynu.

Cele:

 • przyjęcie towaru do magazynu poprzez wystawienie dokumentu przychodu zewnętrznego,
 • wystawienie faktury zakupu powiązanej z dokumentem przychodu zewnętrznego.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenia Ustawienia, Dostawcy i odbiorcy i Towary.

Krok 1: Dodanie dokumentu przychodu zewnętrznego

Aby dodać dokument przychodu zewnętrznego:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie .
 3. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
 4. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Przychody zewnętrzne [PZ] z rozwijanego menu.
 1. Pojawia się okno Przychody zewnętrzne. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący, który umożliwia wyszukanie dokumentów przychodu zewnętrznego zgodnie z określonymi przez użytkownika  parametrami (np. data wystawienia, kontrahent, data ostatniej modyfikacji). W głównej części okna znajduje się lista z dokumentami przychodów zewnętrznych, która obecnie powinna być pusta.

  Kliknij w dolnej części okna, a następnie Dodaj przyjęcie zewnętrzne (PZ) z rozwijanej listy.
 2. Otworzy się okno Przychód zewnętrzny. W panelu Dostawca/odbiorca w polu Nazwa skrócona kliknij w przycisk . Otworzy się okno Kontakty, w którym wyświetla się lista dostawców. Obecnie na liście dostępny jest jeden dostawca, dodany w poprzednim ćwiczeniu, firma RYZA Sp. z o.o. Zaznacz go i kliknij w . Dane dostawcy zostały przepisane z kartoteki kontrahenta do odpowiednich pól.
 1. W sekcji Powiązane dokumenty wpisz numer dokumentu WZ dostawcy, np. WZ/0001/11/2012.
 2. W panelu Dokument program uzupełnił kod dokumentu (PZ), kolejny numer (ponieważ to pierwszy dokument, to program wpisał 1) i maskę numeracji.
 1. W zakładce Pozycje w dolnej części okna kliknij w , a następnie Dopisz artykuł.
 2. Otworzy się okno Pozycja dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru. Okno to służy dodawaniu artykułów powiązanych z danym dostawcą do dokumentu PZ. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .
 3. Pojawi się okno Kartoteka artykułów. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk  przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Biurowe. Zaznacz Dziurkacz (Biu/0001) i kliknij .
 4. W oknie Pozycja dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanymi z kartoteki artykułu. W panelu Ilość artykułu w polu Jedn. własna wpisz 48.
 5. W panelu Cena zakupu w polu Cena zakupu netto wpisz 15. Program na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT przeliczył i uzupełnił pole Cena zak. brutto.
 6. Kliknij w . Artykuł (Dziurkacz) został dodany do listy w zakładce Pozycje w oknie Przychód zewnętrzny, jednak okno Pozycja dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.
 7. Powtórz punkty 10 – 14, aby dodać artykułu widoczne na poniższym rysunku.
 1. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w w oknie Pozycja dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru. Następnie kliknij  w w oknie Przychód zewnętrzny, aby zapisać dokument.
 2. Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku. Możesz wydrukować dokument PZ klikając w lub zamknąć okno.
 1. W oknie Przychody zewnętrzne w głównej części okna na liście dokumentów został dodany dokument numer 2012/11/M1/0000000001, a na jego podstawie został zaktualizowany stan magazynu.

Krok 2: Wystawienie faktury zakupu

Aby wystawić fakturę zakupu powiązaną z dokumentem PZ:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Przychody zewnętrzne [PZ] z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Przychody zewnętrzne. W głównej części okna znajduje się dokument PZ dodany w poprzednim kroku. Zaznacz ten dokument.
 3. Kliknij w w dolnej części okna i z rozwijanego menu wybierz Wygeneruj FZ do zaznaczonych dokumentów.
 1. Otworzy się okno Parametry nowej faktury. W polu Numer faktury dostawcy należy wpisać numer faktury otrzymanej do kontrahenta. Wpisz FS 001/11/2012 i kliknij .
 2. Pojawi się okno Faktura zakupu [tryb magazynowy]. Program uzupełnił wszystkie pola danymi zaczytanymi z dokumentu przychodu zewnętrznego. Kliknij w .
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku. Możesz wydrukować fakturę klikając w lub zamknąć okno.