BaseLinker – wprowadzenie

BaseLinker

BaseLinker jest platformą integrującą w jednym miejscu całą sprzedaż online. Serwis pozwala na gromadzenie w jednym miejscu zamówień z różnych sklepów internetowych, przetwarzanie ich, rozsyłanie informacji do klientów drogą elektroniczną. Wspomaga pracę magazynierów, pakowaczy  i współpracę z kurierami. Daje możliwość zdefiniowania akcji automatycznych, które wykonują się w odpowiednich momentach (na przykład przy zmianie statusu zamówienia). Serwis dostępny jest pod adresem https://baselinker.com/ (istnieje możliwość założenia darmowego konta testowego na okres 14 dni) .

API

Programistyczny interfejs aplikacji (ang. Application Programming Interface) jest swoistą wtyczką, która pozwala na sterowanie aplikacją z zewnątrz. Opiera się on zazwyczaj o konkretny zestaw procedur, funkcji, żądań, które można wywoływać (odpowiednio się autoryzując) oczekując konkretnych zmian w stanie aplikacji (na przykład utrwalenia czegoś w bazie danych). Przykładem takiego API jest interfejs serwisu BaseLinker, którym się posługujemy tworząc  integrator z RAKSSQL. O jego możliwościach można poczytać pod adresem https://api.baselinker.com/?inventory. Za pomocą tych komend możemy odwoływać się do API dostępnego pod adresemhttps://api.baselinker.com/connector.php (wymagają one jednak odpowiedniej autoryzacji „tokenem” generowanym dla konta w serwisie). Mechanizm ten pozwala na odczytanie zamówień dodanych do BaseLinker, dodanie kategorii towarów, towarów czy załączenie faktur (PDF) do zamówienia itp.

   
Zasady działania typowych integracji

Większość integracji aplikacji sprzedażowo-magazynowych z BaseLinker polega na tym, że użytkownik wchodzi do kartoteki zamówień i uruchamia pewne akcje (na przykład ściągnięcie nowych zamówień z serwisu). To samo dotyczy wysłania faktur do zamówień. Wymaga to wejścia w odpowiednie miejsce w programie i kliknięcia jakiejś opcji. Wszystko to więc angażuje w większym lub mniejszym stopniu użytkownika.

Koncepcja integracji BaseLinker z RAKSSQL

Nasza wizja integracji RAKSSQL z BaseLinker poszła o krok dalej. Opracowaliśmy rozwiązanie, które raz skonfigurowane, może działać jako serwis aplikacyjny w tle i synchronizować dane z serwisem w zasadzie bez ingerencji użytkownika. Wymagane jest jednak przeprowadzenie pierwszego etapu przygotowania serwisu do pracy oraz wysłania pewnych danych do BaseLinker. Naszym podstawowym założeniem jest to, że w BaseLinker nie definiujemy ręcznie kategorii produktów ani samych produktów. Muszą one zostać na początku wysłane (wraz z cenami) do serwisu BaseLinker. Stamtąd trafiają za sprawą akcji automatycznych lub ręcznego tworzenia aukcji  do sklepów internetowych. Następnie zamówienia spływają na zintegrowane konto w BaseLinker. Trafiają do odpowiedniego statusu i stamtąd zostają ściągnięte do odpowiedniej bazy i magazynu w RAKSSQL. Zazwyczaj przyjmuje się, że do sprzedaży online przeznaczony jest w systemie sprzedażowym (takim jak RAKSSQL SP) osobny magazyn oraz zestaw kodów dokumentów (zamówień od odbiorców i faktur sprzedaży). Chodzi o to, by inni użytkownicy nie wprowadzali aktywnie dokumentów, które nie są związane ze sprzedażą online. Zmniejsza to ryzyko utraty integralności danych pomiędzy systemem sprzedażowym, a skojarzonym z nim kontem w BaseLinker. W naszej integracji procesy ściągania zamówień do RAKSSQL oraz wysyłki dokumentów (PDF) faktur do BaseLinker mogą odbywać się automatycznie w tle (w oparciu o zadany interwał czasowy). Ta możliwość odróżnia nasz Integrator od innych rozwiązań.

 1. Instrukcja użytkowa
  1. Integrator
  2. Konfiguracja
  3. Przygotowanie do pracy – wysłanie danych do BaseLinker
  4. Pobranie kategorii i produktów z BaseLinker
  5. Automatyczne wiązanie produktów BaseLinker z towarami w RAKSSQL
  6. Synchronizacja zamówień
  7. Synchronizacja dokumentów sprzedaży
  8. Komunikowanie efektów synchronizacji danych
  9. Dostosowanie RAKSSQL do potrzeb integracji z BaseLinker
  10. Uruchomienie integracji – krok po kroku
  11. Stany magazynowe
 2. Instrukcja techniczna
  1. Katalog roboczy Integratora
  2. Pliki konfiguracyjne
  3. Bazy danych SQLite
  4. API Integratora
  5. Pliki konfiguracyjne 3.0