Komunikat – Nie można zaksięgować dokumentu. Dokument źródłowy został zmodyfikowany

Komunikat ten pojawia się na skutek zaznaczonego parametru roku obrotowego.
Aby się nie pojawiał, wejdź do zakładki Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego.

W oknie tym znajdź część „Dokument księgowy” i pod nią parametr „Przerwij księgowanie, gdy dokument źródłowy został zmieniony”. Wyłącz go i następnie zapisz zmiany w parametrach. Teraz możesz powrócić do księgowania dokumentów.